دانشگاه شهید بهشتی

شرکت اعضاء علمی پژوهشکده در کنفرانس بین‌المللی مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران

تاریخ انتشار: 1396/12/14 10:39 ق.ظ
«همایش بین‌‌المللی مطالعات منطقه‌ای؛ رویکردهای نظری و تجربه های عملی» شنبه 12 اسفند 1396 به همت گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران و با همکاری پژوهشکده مطالعات منطقه‌ای دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد و طی آن اعضاء هیأت علمی این پژوهشکده به ارائه سخنرانی پرداختند. دکتر داود غرایاق زندی، رئیس پژوهشکده در مقاله خود زیر عنوان «جایگاه منطقه‌گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ الگو و روند»، آقای دکتر حیدرعلی مسعودی، استادیار پژوهشکده در مقاله ای با عنوان «گفتمان ترامپ و نشانه شناسی مفهوم امنیت منطقه»، دکتر حمیدرضا عزیزی، استادیار پژوهشکده در مقاله خود زیر عنوان «آسیب شناسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در آسیای مرکزی» و دکتر علیرضا نوری، استادیار پژوهشکده در مقاله ای با عنوان «ایران و همگرایی اوراسیایی» دیدگاه های خود را در خصوص ابعاد موضوع و راه‌کارهای جمهوری اسلامی ایران برای فعالیت موثرتر و فعال‌تر در روندهای منطقه‌ای ابراز کردند.
 
 
img1516974290.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پژوهشکده مطالعات منطقه ای
تعداد مشاهده: 1,661
اخبار : شرکت اعضاء علمی پژوهشکده در کنفرانس بین‌المللی مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی