دانشگاه شهید بهشتی

آیین نامه اجرایی معافیت تحصیلی سازمان وظیفه عمومی ناجا

تاریخ انتشار: 1397/02/11 11:01 ق.ظ

به اطلاع می رساند که شرایط معافیت تحصیلی دانشجوبان به شرح ذیل می باشد.

دستورالعمل جامع معافیت تحصیلی سازمان وظیفه عمومی ناجا

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده فیزیک
تعداد مشاهده: 982
اخبار : آیین نامه اجرایی معافیت تحصیلی سازمان وظیفه عمومی ناجا
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی