دانشگاه شهید بهشتی

کسب مقام توسط انجمن علمی هوافضا در جشنواره حرکت

تاریخ انتشار: 1397/02/28 11:53 ق.ظ
طراحی، ساخت و آزمایش موفقیت آمیز سامانه آزمون کنترل وضعیت ماهواره مجهز به چرخ عکس العملی توسط آقای مهندس محمدرضا حسینی با همکاری جناب آقای مهندس محمد براتی و راهنمایی آقای دکتر نوابی دانشیار مهندسی هوافضا دانشکده مهندسی فناوری‌های نوین با موفقیت انجام گرفت.
سامانه ساخته شده از نیازهای اساسی صنعت فضایی و مورد نیاز برای تست‌های سامانه‌های فضایی بومی کشور می‌باشد.
این فعالیت پژوهشی حائز رتبه پژوهش برگزیده نهمین جشنواره حرکت دانشگاه شد و در مراسم اختتامیه جشنواره لوح و تندیس پژوهش برگزیده توسط ریاست محترم دانشگاه، معاون و مدیر کل فرهنگی دانشگاه به دبیر انجمن علمی هوافضا آقای محمد صالح سرافراز اعطا شد.
دانشکده مهندسی فناوری های نوین کسب مقام انجمن علمی برگزیده در حوزه طرح پژوهشی را به اعضای هیات علمی گروه مهندسی هوافضا، انجمن علمی هوافضا و دانشجویان تبریک گفته و آرزوی توفیق هرچه بیشتر را دارد.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده مهندسی فناوری های نوین
تعداد مشاهده: 2,999
اخبار : کسب مقام توسط انجمن علمی هوافضا در جشنواره حرکت
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی