دانشگاه شهید بهشتی

فهرست اولویت‌های پژوهشی اساتید پژوهشکده و زمان‌بندی آزمون مصاحبه دکترای رشته فیتوشیمی سال تحصیلی 98-97

تاریخ انتشار: 1397/03/01 04:04 ب.ظ

​پذیرفته‌شدگان محترم مرحله اول آزمون دکترای رشته فیتوشیمی سال تحصیلی 98-97 لطفا برای آگاهی یافتن از اولویت‌های پژوهشی اساتید پژوهشکده و زمان تقریبی انجام مرحله مصاحبه آزمون (بر حسب حروف الفبای نام خانوادگی) فایل‌های زیر را مشاهده فرمایید.

اولویت های پژوهشی.docxاولویت های پژوهشی.docx

جدول زمان‌بندی.docxجدول زمان‌بندی.docx

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی
تعداد مشاهده: 6,405
اخبار : فهرست اولویت‌های پژوهشی اساتید پژوهشکده و زمان‌بندی آزمون مصاحبه دکترای رشته فیتوشیمی سال تحصیلی 98-97
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی