دانشگاه شهید بهشتی

مصاحبه آزمون دکتری سال 97 دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

تاریخ انتشار: 1397/03/02 07:22 ب.ظ
جدول زمان‌بندی مصاحبه آزمون دکتری 1397 دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
تاریخ مصاحبه
نام رشته

دوازده خرداد 1397

تربیت بدنی فیزیولوژی ورزشی
دوازده خرداد 1397
تربیت بدنی رفتار حرکتی

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
تعداد مشاهده: 2,874
اخبار : مصاحبه آزمون دکتری سال 97 دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی