دانشگاه شهید بهشتی

زمان‌بندی مصاحبه داوطلبان دوره‌های دکتری 97 دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

تاریخ انتشار: 1397/03/07 09:31 ق.ظ


 

برنامه زمان‌بندی حضور داوطلبان ورود به دوره‌های دکتری 97
دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

 

ترازکل
تاریخ مصاحبه
نام رشته
کد رشته امتحانی
10-8
7387-6121
12/3/97
رفتارحرکتی و روانشناسی ورزشی
2118
13-10
6120-5327
30/15-30/13
5315-4260
18-30/15
4177-1371
10-8
7140-5245
12/3/97
فیزیولوژی ورزشی
2116
13-10
5236-4468
30/15-30/13
4450-4048
30/15-18
3995-1426
v    خواهشمند است داوطلبان گرامی برنامه ریزی لازم برای حضور در مصاحبه بر اساس برنامه فوق بعمل آورند.
1.     افرادی که به علت غیبت موجه ( بیماری با ارائه گواهی معتبر پزشکی) موفق به حضور در مصاحبه در تاریخ فوق نشوند می توانند با اعلام قبلی در روز یکشنبه 13/3/97 ساعت 30/11-8 به دانشکده مراجعه نمایند. زمان اعلام شده غیر قابل تمدید می باشد.
2.    همراه داشتن آوردن کلیه مدارک علمی و ورزشی اعم از پایان نامه، کتاب ، مقاله ،گواهی شرکت در همایش، کارت‌های مربیگری، گواهی تدریس و... در زمان مصاحبه الزامی است.
                                                                                                                                                         دانشکده علوم ورزشی وتندرستی     

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
تعداد مشاهده: 3,914
اخبار : زمان‌بندی مصاحبه داوطلبان دوره‌های دکتری 97 دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی