دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه آزمون مصاحبه دکتری سال 97 پژوهشکده علوم محیطی

تاریخ انتشار: 1397/03/07 11:01 ق.ظ
 
مدارک و اطلاعات مورد نیاز شرکت کنندگان در آزمون مصاحبه دکتری 97-96 پژوهشکده علوم محیطی به شرح جدول های پیوست است.
 

 
Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پژوهشکده علوم محیطی
تعداد مشاهده: 2,736
اخبار : اطلاعیه آزمون مصاحبه دکتری سال 97 پژوهشکده علوم محیطی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی