دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه4

تاریخ انتشار: 1397/03/07 03:33 ب.ظ

به استحضار می رساند دانشگاه تبریز به شماره 19/24/ص به عنوان متولی کارگروه ملی همکاری های علمی بین المللی با کشور ترکیه مبنی دریافت فعالیت های مشترک پژوهشی صورت گرفته بین دانشگاه هاو مراکز علمی تحقیقاتی ترکیه و دانشگاه شهید بهشتی در بازه زمانی سه سال اخیر می باشد

جهت اطلاعات بیشتر به پیوست مراجعه کنید.

 

نامه شماره 97.jpgنامه شماره 97.jpg

پیوست نامه 97.pdfپیوست نامه 97.pdf

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر مرکز مطالعات سنجش از دور
تعداد مشاهده: 3,091
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی