دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان جشنواره خوارزمی

تاریخ انتشار: 1397/03/07 03:38 ب.ظ

به استحضار می رساند فراخوان بیستمین جشنواره خوارزمی در پیوست می باشد.

 

پیوست نامه 4370-1.pdfپیوست نامه 4370-1.pdf

پیوست نامه 4370-2.pdfپیوست نامه 4370-2.pdf

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر مرکز مطالعات سنجش از دور
تعداد مشاهده: 2,488
اخبار : فراخوان جشنواره خوارزمی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی