دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان جذب مشمولین سربازی

تاریخ انتشار: 1397/03/07 03:46 ب.ظ
 

به استحضار می رساند در پیوست ، فراخوان مرکز جذب هیئت علمی در خصوص لزوم شرکت مجدد مشمولین طرح سربازی در فراخوان جذب، پس از اتمام طرح سربازی ، برای استحضار و بهره برداری تقدیم می شود.

پیوست نامه 134.jpgپیوست نامه 134.jpg

نامه 134.jpgنامه 134.jpg

 
Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر مرکز مطالعات سنجش از دور
تعداد مشاهده: 2,842
اخبار : فراخوان جذب مشمولین سربازی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی