دانشگاه شهید بهشتی

مدارک مورد نیاز جهت مصاحبه دکتری- دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی

تاریخ انتشار: 1397/03/20 11:52 ق.ظ
متقاضیات محترم می توانند مدارک مورد نیاز جهت مصاحبه دکتری- دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی از لینک ذیل دریافت نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت مصاحبه دکتری.jpgمدارک مورد نیاز جهت مصاحبه دکتری.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: مدارک مورد نیاز جهت مصاحبه دکتری
منبع خبر دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
تعداد مشاهده: 1,497
اخبار : مدارک مورد نیاز جهت مصاحبه دکتری- دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی