دانشگاه شهید بهشتی

قابل توجه کلیه داوطلبان دکتری روابط بین الملل (جدید)

تاریخ انتشار: 1397/03/21 10:19 ق.ظ
کلیه داوطلبان دکتری روابط بین الملل روز سه شنبه 22/3/97 رأس ساعت 9 صبح جهت تکمیل پرونده و انجام مصاحبه در محل دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی حضور یابند. داوطلبانی که تداخل مصاحبه دارند روز چهارشنبه 23/3/97 رأس ساعت 10 صبح در محل مذکور حضور یابند.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
تعداد مشاهده: 1,393
اخبار : قابل توجه کلیه داوطلبان دکتری روابط بین الملل (جدید)
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی