دانشگاه شهید بهشتی

تبریک به جناب آقای دکتر علی نورزاد

تاریخ انتشار: 1397/04/03 12:44 ب.ظ
جناب آقای دکتر علی نورزاد
انتصاب بجا و شایسته شمارا به عنوان " ریاست دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست  " تبریک عرض نموده و برای جنابعالی توفیق روز افزون از خداوند متعال مسئلت داریم.
                                       همکاران دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده مهندسی عمران ،آب و محیط زیست پردیس شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 1,524
اخبار : تبریک به جناب آقای دکتر علی نورزاد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی