دانشگاه شهید بهشتی

تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر نعمت حسنی

تاریخ انتشار: 1397/04/04 11:14 ق.ظ
جناب آقای دکتر نعمت حسنی
ضمن تقدیر و تشکر از خدمات ارزنده جنابعالی در مدت تصدی سمت " ریاست دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست " از خداوند متعال آرزوی سربلندی و توفیق روزافزون شما را خواستاریم .

                        همکاران دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست​​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: تقدیر و تشکر
منبع خبر پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 2,283
اخبار : تقدیر و تشکر از جناب آقای دکتر نعمت حسنی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی