دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه: داوطلبانی که در رشته علوم سیاسی گرایش روابط بین الملل؛ تاکنون موفق به مصاحبه دکتری نشده اند

تاریخ انتشار: 1397/04/09 12:13 ب.ظ
اطلاعیه
 
آن دسته از داوطلبانی که در رشته علوم سیاسی گرایش روابط بین الملل؛ تاکنون موفق به مصاحبه دکتری نشده اند، می­توانند روز دوشنبه 11 تیرما ه ساعت 12 با مراجعه به دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی و با ارائه گواهی ثبت نام، جهت مصاحبه اقدام نمایند. ضمناً تاریخ ذکر شده به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
تعداد مشاهده: 1,603
اخبار : اطلاعیه: داوطلبانی که در رشته علوم سیاسی گرایش روابط بین الملل؛ تاکنون موفق به مصاحبه دکتری نشده اند
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی