دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه: داوطلبانی که در رشته علوم سیاسی گرایش روابط بین الملل؛ تاکنون موفق به مصاحبه دکتری نشده اند

تاریخ انتشار: 1397/04/09 12:13 ب.ظ
اطلاعیه
 
آن دسته از داوطلبانی که در رشته علوم سیاسی گرایش روابط بین الملل؛ تاکنون موفق به مصاحبه دکتری نشده اند، می­توانند روز دوشنبه 11 تیرما ه ساعت 12 با مراجعه به دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی و با ارائه گواهی ثبت نام، جهت مصاحبه اقدام نمایند. ضمناً تاریخ ذکر شده به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
تعداد مشاهده: 995
اخبار : اطلاعیه: داوطلبانی که در رشته علوم سیاسی گرایش روابط بین الملل؛ تاکنون موفق به مصاحبه دکتری نشده اند
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی