دانشگاه شهید بهشتی

امضاي تفاهم نامه همکاري آموزشي و پژوهشي ميان کرسي حقوق بشر، صلح و دموکراسي با دانشگاه باغچه

تاریخ انتشار: 1397/04/13 10:06 ق.ظ
در راستاي بهره گيري از پتانسيل هاي کرسي حقوق بشر، صلح و دموکراسي در حوزه تقويت همکاري هاي آموزشي و پژوهشي با دانشگاه هاي کشورهاي همجوار و با عنايت به توانمندي هاي اين نهاد در تعامل علمي و همکاري آکادميک با موسسات همتاي خود، تفاهم نامه همکاري آموزشي و پژوهشي ميان کرسي حقوق بشر، صلح و دموکراسي به رياست دکتر حسين مير محمد صادقي و رياست دانشگاه باغچه شهير واقع در استانبول ترکيه امضاء گرديد. بديهي است که انعقاد چنين تفاهم نامه اي چارچوب مناسبي را براي اجراي فعاليت هاي متنوع آکادميک فراهم خواهد آورد. از نگاه کرسي حقوق بشر، صلح و دموکراسي، تفاهم نامه مذکور زمينه ساز مشارکت آموزشي و پژوهشي دوجانبه طرفين در حوزه هاي علمي مشترک به ويژه در مسائل مرتبط با ترويج صلح و تقويت دموکراسي تلقي مي گردد.    
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: باغچه شهیر، کرسی حقوق بشر، دکتر میر محمد صادقی، دانشگاه شهید بهشتی
منبع خبر مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی
تعداد مشاهده: 1,672
اخبار : امضاي تفاهم نامه همکاري آموزشي و پژوهشي ميان کرسي حقوق بشر، صلح و دموکراسي با دانشگاه باغچه
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی