دانشگاه شهید بهشتی

اطلاع رسانی کارنامه آزمون سامفا

تاریخ انتشار: 1397/06/14 09:31 ق.ظ

به اطلاع دانشجویان محترم غیر ایرانی می رساند کارنامه نخستین و دومین آزمون سامفا بر روی پرتال دانشگاههای مجری آزمون به شرح ذیل قرار گرفته است.

کارنامه آزمون سامفا

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده فیزیک
تعداد مشاهده: 3,369
اخبار : اطلاع رسانی کارنامه آزمون سامفا
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی