دانشگاه شهید بهشتی

معرفی کتاب امنیت آب، تغییر اقلیم و توسعة پایدار

تاریخ انتشار: 1397/06/17 08:24 ق.ظ

amniyat.gif

امنیت آب، تغییر اقلیم و توسعة پایدار

 

نوشتۀ آسیت کی بیسواس و سسیلیا تورتاخادا
ترجمۀ دکتر سیده فاطمه آقامیر، دکتر عبدالمجید مهدوی دامغانی
چاپ اول: 1397، 258 صفحه،  قیمت: 200،000 ریال

از عواملی که در سال‌های اخیر نقشی مهم در تشدید مسئلۀ آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان داشته، پدیدۀ تغییر اقلیم است. این پدیده با افزایش دما و افزایش تبخیر از سطح از یک‌سو و افزایش مصرف آب در کشاورزی، به‌عنوان بزرگ‏ترین مصرف‏کنندۀ آب در جهان از سوی دیگر یکی از تهدیدات خطیر امنیت آبی در بسیاری از نقاط جهان بوده است. کتاب حاضر به بررسی سه موضوع «امنیت آبی» و «تغییر اقلیم» و «توسعۀ پایدار» می‏ پردازد. این هر سه پدیده امروز از موضوعات اثرگذار در ایران به‌شمار می ‏روند و شیوۀ مدیریت مناسب آن‌ها و بررسی این سه پدیده در کنار هم، در قالب مجموعه‌ای یکپارچه آمده است.
   کتاب حاضر با محور قراردادن بحث امنیت آب و توجه به آن در کنار دو مقولۀ تغییر اقلیم و توسعۀ پایدار در منطقۀ غرب آسیا، با ظرافت و ورود به لایه‏ های عمقی موضوع و با درنظرگرفتن ابعاد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بحث توانسته است به‌خوبی موضوع را برای خواننده طرح و جنبه‏ های گوناگون آن را واکاوی کند. ارائۀ مثال‏ های تاریخی، نمونه ‏های موفق ورود بخش‏ های دولتی و غیردولتی و سازمان‏ های مردم‏ نهاد و تأکید بر ظرفیت‏ های اجتماعی در مدیریت چالش ‏ها و بحران‏ های مرتبط با موضوعات پیش‏ گفته از نقاط قوت کتاب به‌شمار می ‏رود. باتوجه ‌به فضای عمومی کشور در حوزۀ آب، کتاب حاضر می‏ تواند دیدگاه‏ های جدیدی به مخاطب ارائه کند و چگونگی توجه هم‏زمان به پدیده‏ های گوناگون مؤثر بر امنیت آبی را پررنگ سازد.

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر انجمن سنجش از دور و GIS ایران
تعداد مشاهده: 2,203
اخبار : معرفی کتاب امنیت آب، تغییر اقلیم و توسعة پایدار
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی