دانشگاه شهید بهشتی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ٩٦

تاریخ انتشار: 1397/06/19 08:44 ق.ظ
اطلاعیه خیلی مهم
قابل توجه دانشجویان ارشد ورودی ٩٦:
مهلت تعیین موضوع پایان نامه و تأیید
استاد راهنما و ارائه به گروه و تأیید
شورای گروه مربوطه تا پایان آبان ١٣٩٧
تمدید می شود قابل توجه است بعد از این تاریخ هیچ گونه اقدامی از سوی آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده امکان پذیر نمی باشد و عواقب آن مستقیما برعهده دانشجواست.
تحصیلات تکمیلی دانشکده

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
تعداد مشاهده: 1,539
اخبار : قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ٩٦
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی