دانشگاه شهید بهشتی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق-کنترل

تاریخ انتشار: 1397/06/21 07:53 ق.ظ

با سلام و تبریک به دانشجویان ورودی 97، و آرزوی موفقیت برای کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سال جدید،به پیوست سیلابس کارشناسی ارشد مصوب وزارت علوم و برنامه دروس ارائه شده در ترم آتی جهت آگاهی دانشجویان ضمیمه شده است.

 

کارشناسی ارشد مهندسی برق-کنترل.pdfکارشناسی ارشد مهندسی برق-کنترل.pdf

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: سیلابس، مهندسی برق کنترل
منبع خبر دانشکده مهندسی برق
تعداد مشاهده: 2,505
اخبار : قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق-کنترل
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی