دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعیه تکمیلی انتخاب واحد دانشجویان تحصیلات تکمیلی برق گرایش قدرت

تاریخ انتشار: 1397/06/21 08:03 ق.ظ
قابل توجه دانشجویان دکتری ورودی سال 97 گرایش قدرت و کارشناسی ارشد برق قدرت (کلیه گرایشها) ورودی های سال 97 و ماقبل، دانشجویان عزیز در انتخاب گروه درسهای ذکر شده در جدول ذیل دقت نموده، متناسب با گرایش خودگروه درسی مربوطه را انتخاب نمایند.برای اطلاع بیشتر فایل پیوست را مشاهده نمایید.
 
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: مهندسی برق قدرت
منبع خبر دانشکده مهندسی برق
تعداد مشاهده: 3,248
اخبار : اطلاعیه تکمیلی انتخاب واحد دانشجویان تحصیلات تکمیلی برق گرایش قدرت
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی