دانشگاه شهید بهشتی

آگهی مناقصه تهیه مواد غذایی و طبخ و توزیع غذا

تاریخ انتشار: 1397/06/24 08:14 ق.ظ

 دانشگاه شهید بهشتی درنظردارد تهیه موادغذایی و طبخ وتوزیع غذای دانشجویان، اساتید ، کارکنان و برگزاری مراسمات خود واقع در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور را از طریق مناقصه عمومی به  اشخاص حقوقی واجد شرایط، دارای صلاحیت و گواهینامه های قانونی با حداقل 5 سال تجربه مرتبط دانشگاهی برای سال تحصیلی 98-97 واگذار نماید.

لذا متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مناقصه ازتاریخ 24 شهریور 1397  لغایت 27 شهریور 1397 از ساعت 7 صبح الی 15 با در دست داشتن فیش بانکی واریزی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب شماره 342282555 بنام درآمدهای اختصاصی دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه شهید بهشتی به آدرس: تهران-اوین-دانشگاه شهیدبهشتی دبیرخانه معاونت دانشجویی مراجعه نمایند. ضمنا هزینه نشرآگهی بر عهده برنده مناقصه است.
 
            مدیریت خدمات دانشجویی

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: مناقصه
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 767
اخبار : آگهی مناقصه تهیه مواد غذایی و طبخ و توزیع غذا
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی