دانشگاه شهید بهشتی

حضور مسئولین شرکت آب و فاضلاب استان تهران در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور

تاریخ انتشار: 1397/06/24 08:15 ق.ظ

 

446536201_296243.jpg
 

  

روز دوشنبه مورخ 97/6/19 جلسه ای با حضور مسئولین شرکت آب و فاضلاب استان تهران و مسئولین پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی در خصوص موضوعات عبور مسیر خط آب رسانی طرح قمر بنی هاشم(ع) از سایت پردیس و چگونگی همکاری های متقابل برگزار گردید که نهایتاً با تنظیم توافق نامه ای، طرفین بر ادامه روابط فیمابین تاکید نمودند.


Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 1,100
اخبار : حضور مسئولین شرکت آب و فاضلاب استان تهران در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی