دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان نخستین نمایشگاه مسکن و شهرسازی و بازآفرینی شهری

تاریخ انتشار: 1397/07/04 03:28 ب.ظ

جهت اطلاع از فراخوان نخستین نمایشگاه مسکن و شهرسازی و بازآفرینی شهری به لینک زیر مراجعه کنید.

فراخوان نخستین نمایشگاه مسکن و شهرسازی و بازآفرینی شهری

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر انجمن سنجش از دور و GIS ایران
تعداد مشاهده: 2,292
اخبار : فراخوان نخستین نمایشگاه مسکن و شهرسازی و بازآفرینی شهری
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی