دانشگاه شهید بهشتی

سخنرانی: اقتصاد و حکمرانی آب

تاریخ انتشار: 1397/07/08 12:00 ب.ظ
اقتصاد و حکمرانی آب
 
سخنران:  مهندس انوش نوری اسفندیاری
(عضو هیئت مؤسس اندیشکده تدبیر آب تبریز)
 
زمان: دوشنبه 9 مهرماه 1397 ساعت 15-13
مکان: تالار شهید بهشتی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی

​​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
تعداد مشاهده: 2,266
اخبار : سخنرانی: اقتصاد و حکمرانی آب
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی