دانشگاه شهید بهشتی

ارزش آفرینی هلدینگ ها در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی

تاریخ انتشار: 1397/07/09 10:44 ق.ظ
ارزش آفرینی هلدینگ ها در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی
 

​​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی
تعداد مشاهده: 2,121
اخبار : ارزش آفرینی هلدینگ ها در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی