دانشگاه شهید بهشتی

بیمه گروهی مازاد درمان دانشگاه ( بیمه تکمیلی )

تاریخ انتشار: 1397/07/10 06:59 ق.ظ
بیمه درمان تکمیلی ویژه اعضاء محترم هیأت علمی و کارکنان محترم دانشگاه شهید بهشتی  از تاریخ 97/7/1 به مدت یک­سال بین دانشگاه و شرکت بیمه ایران با حق سرانه 1.050.000 ریال به ازای هر فرد منعقد گردیده است. برای اطلاع از مفاد و تعهدات آن می­توانید به اتوماسیون اداری ( مکاتبات ) و سایت دانشگاه قسمت خدمات رفاهی اعضاء محترم هیأت علمی و کارکنان و یا فایل پیوست ذیل مراجعه فرمایید. شایان ذکر است آخرین مهلت برای برای هرگونه تغییرات ( اضافه، حذف و عضویت ) تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 97/7/18می­باشد.

بیمه گروهی مازاد درمان (تکمیلی).pdfبیمه گروهی مازاد درمان (تکمیلی).pdf

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: بیمه درمان تکمیل
منبع خبر مدیریت منابع انسانی
تعداد مشاهده: 2,003
اخبار : بیمه گروهی مازاد درمان دانشگاه ( بیمه تکمیلی )
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی