دانشگاه شهید بهشتی

حضور مدیر توسعه بازار بورس انرژی در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ انتشار: 1397/07/10 01:28 ب.ظ
 

3.jpg

روز دوشنبه مورخ 97/07/09 جلسه ای با حضور دکتر لیاقتی ریاست پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور و مدیر توسعه بازار و هماهنگی با بورس انرژی و تیم همراه از شرکت مدیریت شبکه برق ایران برگزار شد.

در این جلسه که دکتر محمد رضا حسام زاده دانشیار دانشگاه KTH  سوئد و صاحب نظر در بازار برق و برخی اعضای هیت علمی دانشگاه نیز حضور داشتند، موضوعات مرتبط با بازار برق ایران و زمینه های همکاری مشترک مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 1,156
اخبار : حضور مدیر توسعه بازار بورس انرژی در پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی