دانشگاه شهید بهشتی

روز کتابخانه های دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ انتشار: 1397/07/15 10:43 ق.ظ
23مهر، روز کتابخانه های دانشگاه شهید بهشتی
کتابخانه دانشکده علوم و فناوری زیستی (ساختمان قدیم دانشکده)
معرفی کتابخانه و نرم افزار کتابخانه ای، کتابخانه دیجیتال،  بانک های اطلاعاتی و نمایشگاه کتب جدید
 منتظر حضور سبز دانشجویان جدید الورود هستیم.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: کتابخانه
منبع خبر کتابخانه دانشکده علوم و فناوری زیستی
تعداد مشاهده: 2,835
اخبار : روز کتابخانه های دانشگاه شهید بهشتی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی