دانشگاه شهید بهشتی

پیام تسلیت رئیس دانشگاه به دکتر محمدرسول ایمانی

تاریخ انتشار: 1397/07/17 12:17 ب.ظ

 

دکتر سیدحسن صدوق رئیس دانشگاه شهید بهشتی طی پیامی در تاریخ 17 مهر 1397 مصیبت وارده به دکتر محمدرسول ایمانی عضو هیئت علمی دانشکدۀ الهیات و ادیان را به ایشان تسلیت گفت.
 

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 415
اخبار : پیام تسلیت رئیس دانشگاه به دکتر محمدرسول ایمانی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی