دانشگاه شهید بهشتی

اولین سمینار موضوعی اساتید دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

تاریخ انتشار: 1397/07/18 08:17 ق.ظ
 

اولین سمینار موضوعی اساتید دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی به همت معاونت پژوهشی این دانشکده ظهر دوشنبه 16 مهر ساعت 11:30 الی 12:30 برگزار شد. در این سمینار یک ساعته دکتر سعید اکبری زردخانه، عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، در خصوص «سلامت روان در مدرسه» به  سخنرانی پرداختند. 

اکبری1.jpg

 اکبری2.jpg

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: سمینار - موضوعی- اساتید- دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی- دانشگاه شهید بهشتی
منبع خبر دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
تعداد مشاهده: 344
اخبار : اولین سمینار موضوعی اساتید دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی