دانشگاه شهید بهشتی

قابل توجه دانشجویان مقطع ارشد و دکتری دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (حضور الزامی در جلسه آشنایی با آئین نامه های تحصیلات تکمیلی )

تاریخ انتشار: 1397/07/18 02:52 ب.ظ
قابل توجه دانشجویان مقطع ارشد و دکتری دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست :
به پیوست فایل جلسه آشنایی با آئین نامه های تحصیلات تکمیلی تقدیم می گردد. لازم به ذکر می باشد حضور دانشجویان هر دو مقطع ارشد و دکتری در این جلسه الزامی است و بخشی از ارزیابی پژوهشی خواهد بود .
معاونت پژوهشی دانشکده

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده مهندسی عمران ،آب و محیط زیست پردیس شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 1,207
اخبار : قابل توجه دانشجویان مقطع ارشد و دکتری دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست (حضور الزامی در جلسه آشنایی با آئین نامه های تحصیلات تکمیلی )
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی