دانشگاه شهید بهشتی

اطاعیه بیمه مازاد درمان (بیمه تکمیلی ) ویژه بازنشستگان محترم دانشگاه

تاریخ انتشار: 1397/07/22 04:08 ب.ظ

ضمن آرزوی سلامتی به استحضار می رساند: بر اساس درخواست های همکاران محترم بازنشسته دانشگاه مبنی بر انعقاد بیمه درمان گروهی مازاد درمان (تکمیلی) از سوی دانشگاه برای این عزیزان، در نظر می باشد با شرکت های بیمه مذاکرات لازم به عمل آید، این امر مستلزم نیازسنجی جهت فراوانی ثبت نام  و تکمیل اطلاعات متقاضیان می باشد.
بدین منظور از کلیه همکاران بازنشسته ( اعم از هیات علمی و کارکنان اداری ) که تمایل به بیمه نمودن خود و خانواده محترمشان (فرزندان ذکور تا 22سال و فرزندان اناث تا زمان ازدواج ) می باشند، تقاضا می گردد فرم مربوط را تکمیل و حداکثر تا تاریخ   05/  08/1397به مدیریت منابع انسانی ارسال فرمایند.
شایان ذکر است انعقاد قرار داد منوط به رسیدن تعداد اعضا به حد نصاب قانونی می باشد ودرصورت  منعقد شدن  مفاد قرارداد و تعهدات و میزان حق سرانه (که تابعی از تعداد اعضاء ، میانگین سنی و ....... می باشد ) به اطلاع متقاضیان  خواهد رسید.
 
                                                                                                                                                    
                                                                               مدیریت امور اداری و منابع انسانی
 
 
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: عضویت بیمه تکمیلی
منبع خبر مدیریت منابع انسانی
تعداد مشاهده: 1,728
اخبار : اطاعیه بیمه مازاد درمان (بیمه تکمیلی ) ویژه بازنشستگان محترم دانشگاه
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی