دانشگاه شهید بهشتی

نخستین گرد همایی مدیران گروه های تاریخ و تمدن ملل اسلامی

تاریخ انتشار: 1397/07/25 09:43 ق.ظ

نخستین گرد همایی مدیران گروه های الریخ و تمدن ملل اسلامی.JPG

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر دانشکده الهیات و ادیان
تعداد مشاهده: 1,443
اخبار : نخستین گرد همایی مدیران گروه های تاریخ و تمدن ملل اسلامی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی