دانشگاه شهید بهشتی

بازدید رسمی ریاست محترم دانشگاه شهید بهشتی از مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی

تاریخ انتشار: 1397/07/26 07:45 ق.ظ
 

ریاست محترم دانشگاه شهید بهشتی، دکتر سید حسن صدوق، در تاریخ 24 مهر 1397 با حضور در مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی، در معیت هیئت همراه شامل معاونین حوزه­­های پشتیبانی، مالی و توسعه منابع از پیشرفت و تکمیل فرآیند توسعه عمرانی در بخش­های سالن کنفرانس، کلینیک حقوقی زنان و خانواده، کتابخانه واسپاری ملل متحد و سالن سلام بازدید کردند.

شایان ذکر است طی این دیدار، ریاست مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی، دکتر حسین میرمحمد صادقی، با ارائه اطلاعات لازم، علاوه بر معرفی بخش­های مختلف مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی، بازدیدکنندگان محترم را از چگونگی توسعه فیزیکی و تجهیز مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر آگاه ساخت. 
Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر انجمن سنجش از دور و GIS ایران
تعداد مشاهده: 2,215
اخبار : بازدید رسمی ریاست محترم دانشگاه شهید بهشتی از مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی