دانشگاه شهید بهشتی

انتشار چکیده اجرایی سمینار تخصصی؛ «ایران و اوراسیای مرکزی: 25 سال پس از اتحاد جماهیر شوروی»

تاریخ انتشار: 1397/07/29 11:19 ق.ظ
 
چکیده اجرایی سمینار تخصصی؛ «ایران و اوراسیای مرکزی: 25 سال پس از اتحاد جماهیر شوروی» در فایل ضمیمه به این خبر در دسترس قرار دارد. این سمینار آبان 1395 به همت پژوهشکده مطالعات منطقه‌ای دانشگاه شهید بهشتی با همکاری موسسه مطالعات ایران و اوراسیا (ایراس) در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه، تالار پروین اعتصامی برگزار شد.
 
دریافت فایل چکیده اجرایی:

Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر پژوهشکده مطالعات منطقه ای
تعداد مشاهده: 2,815
اخبار : انتشار چکیده اجرایی سمینار تخصصی؛ «ایران و اوراسیای مرکزی: 25 سال پس از اتحاد جماهیر شوروی»
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی