دانشگاه شهید بهشتی

تبدیل حکم معاون مرکز مشاوره و آموزش­های اجتماعی

تاریخ انتشار: 1397/07/30 02:25 ب.ظ

 

دکتر سیدحسن صدوق، رئیس دانشگاه شهید بهشتی با صدور حکمی سمت دکتر تقی پورابراهیم، استادیار دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی را از تاریخ 30/7/1397 از سرپرست به معاون مرکز مشاوره و آموزش­های اجتماعی  تبدیل نمود.
در بخشی از این حکم آمده است:
امید است با اتکال به خداوند متعال و مشارکت و هماهنگی تمامی همکاران، همه ظرفیت­ها و امکانات علمی موجود را در جهت پیشرفت و شکوفایی بیش از پیش آن مرکز به­کار گیرید و با برنامه­ریزی و حرکت در چارچوب سیاست­ها و برنامه­های دانشگاه، زمینۀ ارتقاء و اعتلای دانشگاه را فراهم سازید. توفیق روز‌افزون شما را از درگاه ایزد منان خواهانم. 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: انتصاب
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 751
اخبار : تبدیل حکم معاون مرکز مشاوره و آموزش­های اجتماعی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی