دانشگاه شهید بهشتی

انتصاب عضو شورای علوم انسانی

تاریخ انتشار: 1397/08/14 07:37 ق.ظ

دکتر سیدحسن صدوق، رئیس دانشگاه شهید بهشتی با صدور حکمی در تاریخ 13/8/1397 دکتر حسن سعیدی سرپرست دانشکدۀ الهیات و ادیان را به عنوان عضو شورای علوم انسانی منصوب نمود.

 در بخشی از این حکم آمده است: 

انتظار می‌رود مطابق آیین‌نامه ساختار و شرح وظایف شورای حوزه‌های دانشی، به انجام وظایف محوله با اولویت اقدامات زیر اهتمام ورزید:

1)    سیاست‌گذاری علمی حوزۀ دانشی مربوط در راستای سیاست‌های راهبردی و برنامه­های علمی دانشگاه و پیشنهاد برنامه عملیاتی حوزۀ دانشی برای تصویب در شورای دانشگاه؛

2)    برنامه‌ریزی توسعه فعالیت‌های علمی حوزۀ دانشی با تأکید بر گسترش فعالیت‌های میان‌رشته‌ای برای ارائه به شورای دانشگاه و به منظور ارتقای شاخص­ها؛

3)    بررسی و تأیید برنامه‌های (آموزشی و پژوهشی) پیشنهادی واحدهای وابسته برای ارائه به شورای تخصصی آموزشی و پژوهشی پس از بررسی در کمیسیون تخصصی آموزشی و پژوهشی متشکل از معاونان محترم واحدهای آن حوزۀ دانشی؛ 

4)    هماهنگی در توسعه و انجام فعاليت‌هاي علمی دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های ذی­ربط و نظارت بر حسن انجام وظایف در کمیسیون‌های تخصصی آموزشی و پژوهشی آن حوزۀ دانشی؛

5)    نظارت و ارزیابی امور علمی، ارتباطات داخلي و بين‌المللي واحدهای وابسته؛

6)     ارزیابی عملکرد سالیانه واحدهای وابسته و ارائه راهکارهای جدید برای اعتلای حوزۀ دانشی و ارائۀ آن به رئیس حوزه‌های دانشی؛

7)    تدوین آیین‌نامه‌های داخلی شورا و کمیسیون‌های آن و پیشنهاد به شورای دانشگاه برای تصویب؛

8)    بررسی و اظهارنظر دربارۀ موضوعاتی که از سوی ریاست دانشگاه، شورای دانشگاه و رئیس حوزه‌های دانشی به شورا ارجاع شود.

امید است با کوشش و تلاش مستمر در جهت انسجام این حوزۀ دانشی و ارتقای تخصصی دانشگاه اهتمام لازم را مبذول دارید.

 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: انتصاب
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 915
اخبار : انتصاب عضو شورای علوم انسانی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی