دانشگاه شهید بهشتی

گزارش پیشرفت رساله دانشجویان دکترا

تاریخ انتشار: 1397/08/14 11:08 ق.ظ
کليه دانشجويان دکترا که از پروپوزال خود دفاع کرده و در مرحله پژوهشي دوره دکترا هستند، توجه داشته باشند که در اين نيمسال نيز، همانند نيمسالهاي گذشته بايد گزارش پيشرفت پژوهشي خود را ارائه نمايند. عدم ارائه گزارش پيشرفت و يا عدم پيشرفت به ميزان حداقل ۷۰ درصد، به منزله عدم پذيرش گزارش پيشرفت دانشجو است. دانشجوياني که گزارش پيشرفت ايشان پذيرفته نشود، از ثبت نام در نيمسال بعدي منع خواهند شد..

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: رساله دکتری،دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر
منبع خبر دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر
تعداد مشاهده: 1,923
اخبار : گزارش پیشرفت رساله دانشجویان دکترا
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی