دانشگاه شهید بهشتی

کار موظف دانشجويان کارشناسي ارشد

تاریخ انتشار: 1397/08/14 12:14 ب.ظ
انجام حداقل دو کار موظف براي دانشجويان مقطع کارشناسي ارشد ورودي 97 و مابعد الزامي است. فهرست کارهاي موظف ممکن و قابل قبول دانشکده، در فايل بالا ارائه شده است. به ازاي هر نوع کار، سقف تعداد کارهاي قابل قبول و مرجع تاييد نيز مشخص شده است. دانشجويان ارشد 97 و مابعد موظف هستند حداقل يکي از اين کارها را تا قبل از پايان نيمسال دوم تحصيلي خود انجام دهند .
برای اطلاعات بیشتر فایل زیر را دریافت نمایید.
Sorosh-Icon
کلید واژه ها: کار موظف،دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر
منبع خبر دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر
تعداد مشاهده: 2,238
اخبار : کار موظف دانشجويان کارشناسي ارشد
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی