دانشگاه شهید بهشتی

ابقای معاون آموزشی دانشکدۀ الهیات و ادیان

تاریخ انتشار: 1397/08/29 07:15 ق.ظ

 

دکتر سیدحسن صدوق، رئیس دانشگاه شهید بهشتی با صدور حکمی، دکتر سید محمداسماعیل سیدهاشمی استادیار دانشکدۀ الهیات و ادیان را از تاریخ  28 آبان 1397 در سمت معاون آموزشی دانشکدۀ فوق‌الذکر ابقا نمود.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: انتصاب
منبع خبر روابط عمومي
تعداد مشاهده: 377
اخبار : ابقای معاون آموزشی دانشکدۀ الهیات و ادیان
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی