دانشگاه شهید بهشتی

اهدای بیش از 20 هزار نسخ خطی و چاپ سنگی از سوی دانشکده الهیات و ادیان به کتابخانه مرکزی

تاریخ انتشار: 1397/09/05 11:24 ق.ظ
معاونت محترم پژوهشی دانشکده الهیات و ادیان "دکتر احمدوند" سه هارد اکسترنال حاوی بیش از 20 هزار نسخ خطی و چاپ سنگی به صورت الکترونیکی را جهت بارگذاری و سازماند‌هی به کتابخانه دیجیتال کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی جهت استفاده کاربران اهداء نمود.​
Sorosh-Icon
کلید واژه ها:
منبع خبر کتابخانه مرکزی
تعداد مشاهده: 136
اخبار : اهدای بیش از 20 هزار نسخ خطی و چاپ سنگی از سوی دانشکده الهیات و ادیان به کتابخانه مرکزی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی