دانشگاه شهید بهشتی

ثبت اختراع بین المللی (US Patent) توسط اعضای هیات علمی دانشکده های مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ انتشار: 1397/09/06 11:03 ق.ظ
دکتر کیوان ناوی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر و دکتر امید هاشمی پور و دکتر محمد حسین معیری از اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی موفق به ثبت اختراع بین المللی (US Patent) شدند.
عنوان این اختراع "PLURALITY VOTER CIRCUIT" می باشد. این دستاورد مهم در تاریخ 25 سپتامبر 2018 به ثبت رسیده است.
مشخصات این اختراع بین المللی به شرخ ذیل می باشد:
M. Tanzify Foomany, K. Navi, O. Hashemipour, and M. H. Moaiyeri, PLURALITY VOTER CIRCUIT, U.S. Patent, US10084456B2, 2018.
 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: ثبت اختراع،دانشکده مهندسی برق
منبع خبر دانشکده مهندسی برق
تعداد مشاهده: 3,760
اخبار : ثبت اختراع بین المللی (US Patent) توسط اعضای هیات علمی دانشکده های مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی