دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری همایش «لودویگ ویتگنشتاین» در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تاریخ انتشار: 1397/09/11 10:00 ق.ظ

لودویگ ویتگنشتاین یکی از شناخته‌شده‌ترین فلاسفه‌ی اتریشی در ایران است. به ویژه دیدگاه‌های فلسفی او درباره زبان، فرهنگ و دین مورد توجه پژوهشگران و اندیشمندان ایران بوده است. در شصتمین سالگرد روابط فرهنگی ایران و اتریش، انجمن فرهنگی اتریش با همکاری دانشگاه شهید‌بهشتی سمپوزیومی علمی را در دانشکده ادبیات و علوم انسانی ترتیب داده‌اند. در برنامه دو روزه کنفرانس (12 و 13 آذر 1397) تبادل اندیشه میان اندیشمندان ایرانی و اتریشی بر سر زیباشناسی، زبان، فرهنگ و دین صورت خواهد گرفت. 

W1 WittgensteinFinal-04 PosterFarsi.jpgW3 WWW WittgensteinFinal-01PosterEnglish.jpg

W3 new WittgensteinExp brochure-2.jpg


​ 

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: همایش «لودویگ ویتگنشتاین»
منبع خبر دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تعداد مشاهده: 1,734
اخبار : برگزاری همایش «لودویگ ویتگنشتاین» در دانشکده ادبیات و علوم انسانی
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی