دانشگاه شهید بهشتی

برگزاری جلسه سادگی (بسیج دانشجویی)

تاریخ انتشار: 1397/09/17 08:58 ق.ظ

جلسه سادگی با موضوع مسائل و مشکلات و وظایف دانشجویان در دانشگاه، با حضور برادر محسن حاجی مقدس فعال دانشجویی و کارشناس فرهنگی روز دوشنبه 12 آذر ماه جاری در دفتر بسیج دانشجویی برگزار شد. در این جلسه کارشناس شناس شناس به بیان مباحث مربوط به کار فرهنگی و تربیتی و تشکیلاتی در دانشگاه پرداختند و بر تشکیل هیئت اندیشه ورز و همچنین تعیین اهداف و چشم انداز چند ساله در مسئله کار فرهنگی و تربیتی در بسیج دانشجویی تاکید کردند.

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: جلسه - بسیج دانشجویی
منبع خبر معاونت فرهنگی و دانشجویی پردیس شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 1,455
اخبار : برگزاری جلسه سادگی (بسیج دانشجویی)
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی