دانشگاه شهید بهشتی

تمدید تاریخ نظر سنجی از تدریس اساتید توسط دانشجویان

تاریخ انتشار: 1397/09/26 10:55 ق.ظ

​قابل توجه دانشجویان محترم

با توجه به تصمیمات اخذ شده مقرر گردید انجام نظر سنجی از تدریس اساتید توسط دانشجویان فقط تا تاریخ سه شنبه مورخ 27/9/97 تمدید گردد. ​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: تمدید تاریخ نظرسنجی دانشجویان
منبع خبر دانشکده فیزیک
تعداد مشاهده: 2,713
اخبار : تمدید تاریخ نظر سنجی از تدریس اساتید توسط دانشجویان
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی