دانشگاه شهید بهشتی

تبریک به جناب آقای حميدرضا خوانساری (بعنوان کارشناس پژوهش برگزيده)

تاریخ انتشار: 1397/09/27 07:07 ب.ظ
انتخاب جناب آقای حميدرضا خوانساری  به عنوان کارشناس پژوهش برگزيده دانشگاه از سوی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه در مراسم تقدير از پژوهشگران برگزيده دانشگاه شهيد بهشتی  را به ايشان تبريک عرض نموده و موفقيت، سرافرازی و شادکامی  ايشان را از درگاه خداوند متعال خواستاريم.
 
همکاران دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: حميدرضا خوانساری، کارشناس پژوهش برگزيده دانشگاه
منبع خبر دانشکده مهندسی عمران ،آب و محیط زیست پردیس شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 2,339
اخبار : تبریک به جناب آقای حميدرضا خوانساری (بعنوان کارشناس پژوهش برگزيده)
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی