دانشگاه شهید بهشتی

تبریک به جناب آقای دکتر مجتبی شوريان (انتخاب بعنوان پژوهشگر برگزيده)

تاریخ انتشار: 1397/09/27 08:18 ب.ظ
انتخاب دکتر مجتبی شوريان به عنوان پژوهشگر برگزيده دانشگاه از سوی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه در مراسم تقدير از پژوهشگران برگزيده دانشگاه شهيد بهشتی را به ايشان تبريک عرض نموده و موفقيت و توفيق روزافزون ايشان را از درگاه خداوند متعال خواستاريم.
 
همکاران دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: پژوهشگر برگزيده
منبع خبر دانشکده مهندسی عمران ،آب و محیط زیست پردیس شهید عباسپور
تعداد مشاهده: 2,595
اخبار : تبریک به جناب آقای دکتر مجتبی شوريان (انتخاب بعنوان پژوهشگر برگزيده)
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی