دانشگاه شهید بهشتی

نشست ارزیابی و برنامه ریزی نظام های غذایی شهر- منطقه ها در هفته پژوهش

تاریخ انتشار: 1397/09/28 02:23 ب.ظ

به مناسبت هفته پژوهش پژوهشکده علوم محیطی با همکاری انجمن علمی دانشجویی نشستی با عنوان: ارزیابی و برنامه ریزی نظام های غذایی شهر- منطقه ها برگزار کرد.

این نشست با سخنرانی دکتر حسن محمدیان مصمم دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری و عضو مرکز مطالعات ناحیه ای و آمایش دانشگاه و با حضور دکتر مظفر صرافی دکترای برنامه ریزی شهری و منطقه ای بیست و هفتم آذر در سالن اجتماعات این پژوهشکده برگزار شد.​

Sorosh-Icon
کلید واژه ها: نشست- ارزیابی-برنامه ریزی
منبع خبر پژوهشکده علوم محیطی
تعداد مشاهده: 3,790
اخبار : نشست ارزیابی و برنامه ریزی نظام های غذایی شهر- منطقه ها در هفته پژوهش
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی