دانشگاه شهید بهشتی

گزارش آخرین روز از هفته پژوهش در پژوهشکده علوم شناختی و مغز

تاریخ انتشار: 1397/09/28 07:17 ب.ظ

در آخرین روز از هفته پژوهش، دانشجویان پژوهشکده علوم شناختی و مغز، به انجام بازی های شناختی ( mindflex و آزمون استروپ ) پرداختند. هدف از برگزاری این برنامه آشنایی با این دسته از بازی ها و تکالیف شناختی ضمن ایجاد فضایی دوستانه و مهیج برای دانشجویان بود.


IMG_20181219_193836.jpg 
 IMG_20181219_193820.jpg

IMG_20181219_193823.jpg
IMG_20181219_193826.jpg
IMG_20181219_193830.jpg
IMG_20181219_193833.jpgSorosh-Icon
کلید واژه ها: هفته پژوهش، پژوهشکده علوم شناختی
منبع خبر پژوهشکده علوم شناختي و مغز
تعداد مشاهده: 905
اخبار : گزارش آخرین روز از هفته پژوهش در پژوهشکده علوم شناختی و مغز
Top

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

Shahid Beheshti University,دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی